News and Updates

 • The Gujarat Regularisation of Unauthorised Development Ordinance, 2022.

  View in detail
 • All in all comprehensive annual maintenance contract of C.C.T.V., Fire Alarm and Public Address System at Science Centre Surat.

  View in detail
 • SUPPLY OF ELECTRICAL MEASURING INSTRUMENTS FOR ELECTRICAL MAINTENANCE TEAM AT HEAD WATER WORKS, VARACHHA STORE, S.M.C.

  View in detail
 • સાઉથ ઝોન-બી (કનકપુર) વિસ્તારમાં જુદા-જુદા સ્થળોએ ઝોનની દૈનિક જરૂરીયાત અનુસાર ઇજારદારના ટેન્કરો ઘ્વારા સુરત મહાનગરપાલિકાના જળ વિતરણ મથકોથી એક વર્ષ સુધી પીવાના પાણીનો પુરવઠો પહોંચાડવાના કામે સંમતિપત્ર રજુ કરવા બાબત.

  View in detail
 • Supply, Erection, Testing and Commissioning of Water coolers at Sarthana Water Works.

  View in detail
 • સાઉથ ઝોન-એ (ઉધના) માં સબઝોન-૦ર તથા ૦૪ના વિસ્તારમાં આવેલ સ્ટોર્મ ડ્રેનેજ લાઇના ઇનલેટ ચેમ્બર તેમજ મશીનહોલને ડીસીલ્ટીંગ કરવાનું તેમજ કાઢવામાં આવેલ મટીરીયલનું નિકાલ કરવાનું કામ.

  View in detail
 • સુરત મહાનગરપાલિકા ઘ્વારા સ્પોન્સરશીપથી ફાળવવા સર્કલ/ ટ્રાફિક આઇલેન્ડ/ ચેનેલાઇઝર/ રોડ ડિવાઇડરને જાળવણી/નિભાવણી તેમજ સુશોભન કરવા બાબત.

  View in detail
 • BID FOR GIEMSA STAIN SOLUTION,100 ML BOTTLE [GEM BID NO: GEM/2023/B/3024398]

  View in detail
 • BID FOR CHLORINE TABLETS OR WATER PURIFICATION TABLET AS PER IS:9825 [GEM BID NO: GEM/2023/B/3023836]

  View in detail
 • સા.ઇસ્ટ ઝોન (લિંબાયત)નાં સબ ઝોન-ર વિસ્તારમાં ટી.પી.સ્કીમ નં.૩૩,૩૯,૪૦,૩પ,૧૯ માં આવેલ વિવિધ જગ્યાએ જુદા જુદા તહેવારો તથા વિવિધ પ્રસંગોએ મંડપની સેવા પુરી પાડવાનું કામ.

  View in detail
 • સા.ઇસ્ટ ઝોન (લિંબાયત) વિસ્તારમાં સબ ઝોન-૧ વિસ્તારમાં આવેલ વિવિધ જગ્યાએ જુદા જુદા તહેવારો તથા વિવિધ પ્રસંગોએ મંડપની સેવા પુરી પાડવાનું કામ.

  View in detail
 • સાઉથઝોન-બી (કનકપુર) નાં વિસ્તારમાં આવેલ સચીન વાંઝ ચાર રસ્તા નજીક આવેલ હયાત ટ્રાફિક સર્કલ ને નવી ડિઝાઇન મંજુર કરાવી ડેવલપ કરી તેનું સુશોભન અને નિભાવણી કરવાનું કામ

  View in detail
 • સાઉથઝોન-બી (કનકપુર) નાં વિસ્તારમાં આવેલ સચીન થી પલસાણા રોડ તરફ જતાં રસ્તાં પર સાતવલ્લા બ્રીજ નજીક આવેલ હયાત ટ્રાફિક સર્કલ ને નવી ડિઝાઇન મંજુર કરાવી ડેવલપ કરી તેનું સુશોભન અને નિભાવણી કરવાનું કામ.

  View in detail
 • સાઉથઝોન (કનકપુર)-બી નાં વિસ્તારમાં આવેલ સોનારી જીયાવ ચાર રસ્તા, કિરણ એવન્યુ નજીક આવેલ હયાત ટ્રાફિક સર્કલ ને નવી ડિઝાઇન મંજુર કરાવી ડેવલપ કરી તેનું સુશોભન અને નિભાવણી કરવાનું કામ.

  View in detail
 • સુરત મહાનગરપાલિકામાં નવા સમાવિષ્ટ વિસ્તાર પૈકીના ઇચ્છાપોર-ર વોર્ડ ઓફિસની પાસે આવેલ R.O. પ્લાન્ટનું ઓપરેટીંગ અને R.O. પ્લાન્ટ પરથી શુઘ્ધ પીવાનું પાણી ભરેલી બોટલો ઘરે ઘરે પહોચાડવાનું કામ.(પાંચમો પ્રયત્ન)

  View in detail
 • ઠંડા ડામરના ખાલી પીપ વેચાણ કરવા બાબત.

  View in detail
 • Procurement of Plotter paper roll and X-ray cover

  View in detail
 • પૂર્વ(વરાછા) ઝોન-એ માં નીચે મુજબના લોકેશન પર ૦૧(એક) વર્ષની મુદત માટે જાહેરાતના બોર્ડ લગાવી તેના પર જાહેરાત પ્રદર્શિત કરવાના હકકો મેળવવા બાબત.

  View in detail
 • Contract for Annual Operation & Maintenance Service of Existing 60 MT Capacity Weighbridge installed at TPS No. 38 (Nana Varachha), F.P. No. 16 (Public Utility) Reservation Plot Sarthana Material Depo, New East (Sarthana) Zone-B in Surat Municipal Corporation.

  View in detail
 • પૂર્વ(વરાછા) ઝોન-એ માં વિસ્તારમાં આવેલ આઇ માતા રોડ પર બન્ને સાઇડના સ્ટ્રીટ લાઇટ પોલ પર ૦૧(એક) વર્ષની મુદત માટે કિયોસ્ક લગાવી તેના પર જાહેરાત પ્રદર્શિત કરવાના હકકો મેળવવા બાબત.

  View in detail
 • સુરત શહેરના અડાજણ વિસ્તારમાં આવાસ મેળવવાની સુવર્ણ તક (અરજીફોર્મ મેળવવા તથા જમા કરાવવાની તા.૦૩/૦૧/ર૦ર૩ થી તા.૩૧/૦૧/ર૦ર૩ સુધી)

  View in detail