Surat Municipal Corporation Logo

Hospital Registration System

The Bombay Nursing Homes Registration Act, 1949
Surat Municpal Corporation enforces The Bombay Nursing Homes Registration Act-1949 for mandatory registration of all the Nursing Homes, Hospitals, Laboratory/Radio Diagnosis Centers including details of the staff employed by them & facilities available.

જાહેર નોટીસ

સુરત મહાનગરપાલિકાની માસિક સાધારણ સભાના ઠરાવ નં.ર૩૦/ર૦૧૮ તા.ર૯-૦૬-ર૦૧૮ થી ''નર્સીંગ હોમ્સરજીસ્ટ્રેશન એકટ''નું ૧પ ઓગષ્ટ, ર૦૧૮ ના રોજ થી અમલીકરણ કરવામાં આવેલ છેઅને સદર એકટ હેઠળ રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત છે. નર્સીંગ હોમ્સ/હોસ્પિટલો, લેબોરટરી તથા રેડીયો ડાયગ્નોસ્ટીક સેન્ટરોદ્વારા રજીસ્ટ્રેશન નવીનીકરણ માટે ટૂંક સમયમાં પોર્ટલ ઉપર રિન્યુઅલ એપ્લીકેશન કરી શકાશે.

વધુ માહિતી માટે ટેલીફોન નં. ૦ર૬૧-ર૪ર૩૭પ૧ થી પ૬ (એક્ષ.નં.-૪૦ર) અથવા ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

info.hrs.smc@gmail.com

ઉપર સંપર્ક કરી શકાશે.

For any query related to Hospital Registration System, please contact to respective zone as given below:

Head Quarter
Dr. P H Umrigar
Medical Officer of Health
(M) 9724345475
(O) 0261-2423750 to 56 (PABX - 221)
West Zone
Dr. K Y Garasiya
Dy. Medical Officer of Health
(M) 9913725925
(O) 0261-2786181 (PABX- 225/210)
Central Zone
Dr. M N Patel
Dy. Medical Officer of Health
(M) 9724345474
(O) 0261-2427726 (PABX- 2018)
East Zone A
Dr. Kinjal H Patel
Dy. Medical Officer of Health
(M) 9825027565
(O) 0261-2547750 (PABX- 239)
East Zone B
Dr. A P Bhatt
Dy. Medical Officer of Health
(M) 9724345477
(O) 0261-2547750 (PABX- 239)
North Zone
Dr. K A Shrof
Dy. Medical Officer of Health
(M) 9724345472
(O) 0261-2480518 (PABX-206)
South Zone
Dr. Arpit D. Dudhwala
Dy. Medical Officer of Health
(M) 9099007944
(O) 0261-2278429 (PABX-303)
South West Zone
Dr. K I Khatri
Dy. Medical Officer of Health
(M) 9724345471
(O) 0261-2663049 (PABX- 209)
South East Zone
Dr. S S Das
Dy. Medical Officer of Health
(M) 9724345454
(O) 0261-2331903 (PABX-214)

HOSPITAL REGISTRATION SYSTEM - PROCESS FLOW

 • User Registration
  User Registration
 • User Login
  User Login
 • Hospital/Laboratory Registration
  Hospital/Laboratory Registration
 • Payment and Receipt
  Payment and Receipt
 • Site Visit and Approval/Rejection
  Site Visit and Approval/Rejection